Thuiszorgtherapie

Door de toenemende vergrijzing en chronisch zieken hebben steeds meer mensen hulp en zorg nodig, het liefst geboden in hun eigen thuissituatie!
Thuiszorgtherapie heeft als doel om patiënten zolang mogelijk, op een verantwoorde manier, in de eigen leefomgeving te laten functioneren. Hierbij is het belangrijk dat de zelfredzaamheid zolang mogelijk behouden blijft en dat er een veilige woonsituatie is. De thuiszorgtherapeut kan u hierbij helpen!

Wij stemmen onze zorgverlening zoveel mogelijk af met de wijkverpleegkundigen, –verzorgenden, huisarts en ergotherapeut, zodat de kwaliteit van de zorg zo optimaal mogelijk is. 
Thuiszorgtherapie richt zich op thuiswonende (kwetsbare) ouderen, chronisch zieken, terminale patiënten en mantelzorger. 
De thuiszorgtherapeut kan ingeschakeld worden bij/voor:
 

Mobiliteitsbeperkingen
•    Moeite met dagelijkse bewegingen: gaan zitten, (op) staan, (trap) lopen.
•    Transferproblemen: uit de stoel of uit bed komen, van rolstoel naar toilet.
•    Verslechterde conditie en toenemende spierzwakte.
•    Moeite bij de algemeen dagelijkse handelingen.

 

Individueel gerichte valpreventie
•    Gevallen is.
•    Bang om te vallen waardoor hij/zij te weinig beweegt en daardoor juist meer kans                           heeft om te vallen.
•    Geen of niet de juiste loophulpmiddelen heeft.
•    De trap niet meer op durft.
•    Wankel ter been is.

 

Aanpassingen in de woonomgeving. 

 

Ondersteuning mantelzorger.
•    Adviezen transfers en hulpmiddelen.
•    Als de zorg te zwaar dreigt te worden.

 

Begeleiding van terminale cliënten.
•    Geven van houdingsadviezen (de lig- en zithouding).
•    Adviezen voor transfers.
•    Ontspannings- en ademtherapie.

 

Na ontslag uit het ziekenhuis.
•    Controle op de veiligheid, leefomgeving en mobiliteit.
•    Voortzetting behandeling/revalidatie.

 

Voor het inschakelen van de oefentherapeut in de thuiszorg hoeft dus geen specifieke stoornis aanwezig te zijn.

Thuiszorgtherapie valt onder dezelfde vergoeding bij de zorgverzekeraars als de reguliere oefentherapie. Dit betekent dat u voor deze vorm van therapie aanvullend verzekerd moet zijn.

Voor afspraken kunt u bellen met: 0172-604087 of via de mail