Vergoedingen   2019

De praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars.
Vanuit de basisverzekering:
Onder de 18 jaar zonder chronische indicatie: 18 behandelingen.
Onder de 18 jaar met chronische indicatie: alle behandelingen                                             
Boven de 18 jaar met chronische indicatie (volgens de “chronische lijst”) alle behandelingen vanaf de 21e behandeling. 
 
Vanuit de aanvullende verzekering:

Boven de 18 jaar met chronische indicatie; de eerste 20 behandeling worden vergoed uit de aanvullende verzekering indien uw pakket toereikend is.

Indien uw aanvullende verzekering niet toereikend is komen de behandelingen voor uw eigen rekening. Klik hier voor de tarieven.
Boven de 18 jaar zonder chronische indicatie:de mate waarin behandelingen vergoed worden is per zorgverzekeraar en per aanvullend pakket verschillend. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden.


Vergoedingenoverzicht per verzekeraar.
Bekijk hier het vergoedingenoverzicht uit de aanvullende verzekering voor Oefentherapie Cesar 2019 . 
De informatie die u hier vindt is ontleend aan de openbaar verstrekte informatie door verzekeraars. Aan de gegevens uit dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. U doet er goed aan altijd uw eigen polisvoorwaarden te raadplegen, of in geval van twijfel contact op te nemen met uw verzekeraar.