Zichtbare kwaliteit

 

Lidmaatschap van beroepsvereniging,

Vereniging voor Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck.

De  VvOCM behartigt de belangen en bevordert  de kwaliteit van haar leden.

De VvOCM voorziet in vele kwaliteitsinstrumenten zoals Richtlijnen, Klachtenregeling, Bij- en nascholing, Beroepscode. Zij participeert in diverse landelijke overlegorganen en kwaliteitsorganisaties.

 

Registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici

Dit is een vrijwillig register, wat inzichtelijke maakt of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van Art.34 Wet BIG en voldaan wordt aan de door de beroepsgroep gestelde kwaliteitseisen.

Registratienummer: 49102789393 


Kamer van Koophandel.
nummer: 69146489 

Intercollegiaal overleg
Er wordt deelgenomen aan intercollegiale overleg in de regio Alphen aan den Rijn.

 

Bij- en nascholing

Met regelmaat worden er bij- en nascholingsdagen/cursussen gedaan om de ontwikkelingen binnen het vakgebied te volgen.